PODKARPACKIE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Nauk Socjologicznych

oraz

Województwo Podkarpackie

zapraszają do udziału w Konkursie:

PODKARPACKIE – moje miejsce na ziemi

DRODZY UCZNIOWIE SZKÓŁ
Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Zapraszamy Was do udziału, oczekując głosu młodego pokolenia – naszych mieszkańców, w sprawach odnoszących się do szerokiego zakresu tematów: społeczeństwo, kultura, gospodarka, nauka, środowisko, sport itd.

Chcielibyśmy poznać Wasze opinie, oceny czy różnorakie impresje (w tym także artystyczne) mówiące o tym, jak wygląda Wasze „magiczne miejsce” na Podkarpaciu.

Nie traktujemy tego Konkursu jako sprawdzianu wiadomości. Chodzi nam o to, abyście podzielili się tymi refleksjami w bardzo otwartej, zróżnicowanej formie – pracy plastycznej, prezentacji, pamiętnika, posteru, filmu, blogu, komiksu, fotografii, utworu literackiego itp.

Mamy liczne grono uzdolnionej młodzieży. To nas bardzo cieszy. Prosimy więc Was, Nasi Drodzy Uczniowie: – Podzielcie się z nami swoją wiedzą, talentami oraz umiejętnościami.

Dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców i opiekunów uprzejmie prosimy o pomoc w sprawnym przebiegu Konkursu.

Na prace uczestników Konkursu czekamy do 6 listopada 2020 r.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem 1 Regulaminu Konkursu należy przesłać pocztą w terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Nauk Socjologicznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Al. Tadeusza Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: „Podkarpackie - moje miejsce na ziemi”.


Kontakt:
dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak–Moczuk
mail: kles@autograf.pl
nr tel. 605 144 996

Pliki do pobrania:


Na wykorzystanie materiałów fotograficznych zgodę wyrazili: Pan Józef Ambrozowicz oraz Zarząd Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.